Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Plan zajęć online w środy i czwartki

Plan online,  II semestr 2020/21

 

ŚRODA

Zerówka A  –  p. Ania Stanik
16.00 – 17.00 – zajęcia online z dziećmi

Klasa I SP
EW (E.F.) – online – 16.00 – 16.55 (17.00) – 1. grupa
EW (E.F.) – online – 17.10 – 18.05 (18.10) – 2. grupa

Klasa IIA
 EW (A.V.) – online – 16.00 – 17.00  – 1. grupa
EW (A.V.) – online – 17.10 – 18.10   – 2. grupa
religia (o. Błażej) – 18.00 – 18.30 (oprócz środy przed pracującą sobotą)

 

Klasa IV SP
religia – online 16.10-16.40 (o. Maciej)

POL (B.M.) – online – 16.50 – 18.00

WOP (A.P.-L.) – online – 18.10 – 18.50

Klasa VI SP
POL (M.B.) – online – 15.45 – 17.15 (przerwa: 16.30-16.40)
co 2 tydzień WOP (A.P.-L) – online – 17.25 – 18.05

Klasa VII SP
WOP (E.K.) – online – 17.00 – 17.40 – 1. grupa

LO

3 letnie

  1.  15.45-17.15  POL
  2.  WOP co 2 tydzień 17.20 – 18.00/ co 2 tydzień 18.50 – 19.30

4 letnie

  1. WOP 16.00 – 17.10 – 3 x w m-cu (1 x w m-cu 16.30 – 17.00)
  2. 17.30-19.00 POL

 

 

 

CZWARTEK

Zerówka B  –  p. Ania Stanik
16.00 – 17.00 – zajęcia online z dziećmi

Klasa II B
POL (M.B.) – online – 16.00 – 16.55 (17.00) – 1. grupa
POL (M.B.) – online – 17.10 – 18.05 (18.10)  – 2. grupa
religia (o. Błażej) – 18.00 – 18.30 (oprócz środy przed pracującą sobotą)

 

Klasa III SP
EW (E.F.) – online – 16.00 – 16.55 (17.00) – 1. grupa
EW (E.F.) – online – 17.00 – 18.05 (18.10) – 2. grupa
religia (o. Maciej) – 18.15 – 18.45 (oprócz środy przed pracującą sobotą)

 

Klasa V SP
POL (M.I.) – online – 15.40 – 16.30 – 1. grupa
POL (M.I.) – online – 16.40 – 17.30 – 2. grupa
WOP (E.K.) – online – 17.40 – 18.20
WOP (A.P.L.) – online – 18.30 – 19.10

Klasa VII SP  

POL (D.H.G.) – online –  15.45-16.30

POL (D.H.G) – online – 16.40 -17.20

WOP (A.P.L.) – online – 17.30-18.10
WOP (E.K.) – online – 18.30 – 19.10 – 2. grupa

 

Klasa VIII SP
WOP (A.P.L) – online – 16.40 – 17.20 (raz w m-cu 16.10 – 17.20)
POL (M.I.) – online –  17.40 – 18.30