Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Dni wolne w roku szkolnym 2023/24

Wolne dni w r.szk. 2023/24

28.09.2023 r., czwartek – czeskie święto
30.10 – 3.11.2023 r. – jesienne ferie
17.11.2023 r. (czwartek) – czeskie święto
18.12.2023 r.- 2.01.2024 r.
Boże Narodzenie
5.02 – 9.02.2024 r. – ferie zimowe
27.03 – 4.04. 2024 – Wielkanoc
1.05.2024 r. (środa) – święto polskie/czeskie
8.05.2024 r. (środa) – święto czeskie
30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało

19,20.06. zakończenie roku szkolnego