Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Szkoła w czasie pandemii

 

Uwaga! Ze względu decyzję czeskich władz wszystkie szkoły przechodzą na nauczanie online od 14 października do 2 listopada.

 

 

W związku z powyższym Szkoła Polska w Pradze będzie miała zajęcia wyłącznie przez skype – do odwołania.

To oznacza, że również w środę 21.10. i w czwartek 22.10. wszystkie klasy będą miały zajęcia online.

Materiały i zadania z lekcji nauczyciele będą przesyłać do uczniów. Będziemy je także umieszczać na stronie szkoły.

Plan zajęć online znajduje się pod linkiem: Plany lekcji 2020/21

****************************************************************************

Zasady bezpieczeństwa w szkole podczas pandemii:

W czasie, kiedy szkoła jest otwarta w czasie pandemii, musimy przestrzegać wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Pod linkiem poniżej znajdują się szczegóły:

Przed wejściem do szkoły należy:

– skorzystać ze środku dezynfekcyjnego na klatce schodowej,

– założyć maskę (wyjątek – małe dzieci do 2 lat).

Rodzice uczniów klas 0-III SP przyprowadzają dzieci, opuszczają szkołę, a o wskazanej godzinie odbierają je przy szatni. Pozostali rodzice odbierają dzieci przy szklanych drzwiach szkoły.

UWAGA! Zmiana od 18 września!

Zgodnie z zarządzeniem czeskiego rządu w dniu 18.09.2020 r. uczniowie drugiego stopnia(od klasy 6 SP) oraz ich nauczyciele muszą mieć założone maseczki nawet w salach lekcyjnych.

Tylko młodsi uczniowie (I-IV SP i zerówka) mogą zdjąć maseczki podczas zajęć w swojej sali.

Zgodnie z wymaganiami czeskich władz na terenie szkolnego korytarza wszyscy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) mają mieć założone maski (wyjątek – małe dzieci do 2 lat).

****************************************************************************

Poniżej można się zapoznać z ważnymi dokumentami związanymi z zawieszeniem zajęć w szkole oraz z nauczaniem w czasie pandemii koronawirusa SARS – COV-2 wywołującego chorobę COVID -19:

Różne materiały do nauczania!

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje MEN dla nauczycieli i dyrektorów: