Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Rekrutacja

Przyjmujemy uczniów do klas na wszystkich poziomach edukacji.

Podstawowy nabór uczniów rozpoczyna się 1.04.2021 r. i kończy się z dniem 31.05.2020 r. dla klas I SP oraz do 20.06. dla klas wyższych.

30 czerwca zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2021/22. O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo.

W miarę wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.

Ostateczną listę ogłosimy 1 września.

Wypełnione formularze należy dostarczyć osobiście do kancelarii szkoły. W okresie od 1.04. maja do 20.06. kancelaria szkoły jest otwarta we wtorki i czwartki w godz. 11.00-18.00. Konkretny termin spotkania należy ustalić wcześniej (pocztą mailową) z kierownikiem szkoły, p. Agatą Vlasakovą.

Wypełniony formularz można również przesłać na adres szkoły: spkwpradze@gmail.com

Formularz zapisu (7 stron) należy: wydrukować, uzupełnić, podpisać oraz przesłać jego skan/czytelne zdjęcie.

Przy zapisie należy złożyć:

– wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia,

– od klasy II wzwyż – od klasy II wzwyż – dodatkowo kopię polskiego świadectwa z poprzedniej klasy.

Do 30.09. należy dostarczyć zaświadczenie o ze szkoły czeskiej lub innej, gdzie dziecko realizuje obowiązek szkolny (jest to niezbędny dokument).

Poniżej znajdują się informacje oraz dokumenty ( w tym kwestionariusz zapisu do szkoły oraz do zerówki)

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą pocztą e-mailową: spkwpradze@gmail.com

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie kierownikowi (najpóźniej do 30 września) aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w której dziecko pełni obowiązek szkolny.

Druki i informacje ważne przy zapisie do szkoły:

Kwestionariusz zapisu do szkoły na 2021-22

Zasady naboru do klas I SP

Zasady naboru do klas wyższych

Ogólny regulamin rekrutacji SP w Pradze

Deklaracja odbioru dziecka 2021/22

Przekazanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły! Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.