Rekrutacja

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku rozpoczynamy zapisy do Szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez złożenie wypełnionego kwestionariusza zapisu.

Jak złożyć dokumenty zapisu?

a) Wypełniony, podpisany oryginał proszę dostarczyć do szkoły (w dniach nauki, czyli w środę lub w czwartek) i złożyć bezpośrednio u kierownika p. A. Vlasakovej,

b) Można najpierw przesłać jego skan/czytelne zdjęcie (w jednym dokumencie, nie 8 osobnych zdjęć!) a oryginał przynieść we wrześniu na rozpoczęcie roku szkolnego.

Uwaga! Kwestionariusz zapisu do LO jest taki sam, jak do szkoły podstawowej.

Druki i informacje ważne przy zapisie do szkoły:

Przekazanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły. Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

———————————————————————————————

Zapis do zerówek

W roku szkolnym 2022/23 planujemy utworzenie dwóch zerówek.

W przypadku wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.

Informujemy, że klasy „0” w szkołach zagranicznych, również w Pradze, są organizowane dodatkowo i nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pełną opłatę za zajęcia ponoszą rodzice.

Zajęcia zerówki (odpłatne) organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą pocztą e-mailową: spkwpradze@gmail.com

———————————————————————————————

 

Deklaracje dotyczące uczęszczania dzieci w roku szkolnym 2022/23

W związku ze zbliżającymi się zapisami na przyszły rok szkolny, musimy zaplanować klasy: ich liczbę, rozmieszczenie w salach, dni nauki, przydział godzin i nauczycieli itd.

Ze względu na liczną grupę dzieci w zerówce w b.r. szkolnym planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych.

Zastanawiamy się również, czy z tegorocznych dwóch klas trzecich będziemy mogli utworzyć dwie klasy czwarte, czy powstanie tylko jedna klasa, ponieważ nie wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę po ukończeniu klasy trzeciej.

Musimy się też dowiedzieć, czy z mniej licznych klas ktoś planuje odejście. W takiej sytuacji być może będzie konieczne połączenie dwóch różnych klas.

Chcemy też wiedzieć, ile zerówek możemy zaplanować: jedną, czy dwie.

Dlatego prosimy Państwa o wypełnienie odpowiedniej deklaracji na temat Państwa planów związanych z nauką Państwa dzieci w naszej szkole w roku szkolnym 2022/23.

Rozumiemy oczywiście, że plany mogą ulec zmianie.

Są 3 rodzaje deklaracji:

1. dla rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci do klasy pierwszej SP,

2. dla rodziców naszych aktualnych uczniów z prośbą o zaznaczenie, czy dziecko będzie kontynuowało naukę w SP w Pradze, czy nie,

3. dla rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci do zerówki.

Wypełnione deklaracje proszę przesłać/przynieść WYCHOWAWCOM do piątku 3 marca.

UWAGA! Deklaracje nie są zobowiązujące. Nie są też dokumentem zapisu na przyszły rok szkolny. Służą wyłącznie celom informacyjnym.

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą pocztą e-mailową: spkwpradze@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————-