Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Rekrutacja

Zarządzenie w sprawie rekrutacji_2023-24_Praga

 

         DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji uczniów_2023-24_Praga

Druk zapisu_SzkPolska w Pradze_2023-24.

 

—————————————————————————————————————————————————-

PLANY NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY – DEKLARACJE

Uprzejmie prosimy Rodziców o wypełnienie odpowiedniej deklaracji na temat planów związanych z nauką Państwa dzieci w naszej szkole w roku szkolnym 2023/24.

Deklaracje stanowią dla nas ważną informację. W oparciu o informacje otrzymane od Państwa będziemy mogli zaplanować klasy i ich liczbę oraz dni nauki.

Są 3 rodzaje deklaracji:

1)    dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do tzw. oddziałów dziecięcych (nowa, oficjalna nazwa zerówek):

Deklaracja zapisu do oddziału dziecięcego

Deklaracja_zapisu_oddział dziecięcy_2023_24

2)    dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy I SP:

Deklaracja_zapisu_ISP_2023_24

3)    dla rodziców naszych aktualnych uczniów  z prośbą o zaznaczenie, czy dziecko będzie kontynuowało naukę w SP w Pradze, czy nie:

Deklaracja_kontynuacji_nauki_2023_24

Ad..1) i 2) Wypełnione deklaracje osób zainteresowanych zapisaniem dziecka w przyszłym roku szkolnym, proszę przesłać na nowy adres mailowy szkoły:

sekretariat.szkola@orpeg.pl

Ad. 3) Deklaracje nt. kontynuacji nauki proszę przesłać do wychowawców.

Deklaracji nie trzeba drukować. Można je przesłać w formacie word z podpisem w wordzie.

W wyjątkowych przypadkach można wypełnić papierową deklarację (są na szkolnym korytarzu) i przekazać wychowawcy, lub dyr szkoły A. Vlasakovej.

Termin przesłania/oddania deklaracji – do końca marca.
 

UWAGA! Deklaracje nie są zobowiązujące. Nie są też dokumentem zapisu na przyszły rok szkolny. Służą wyłącznie celom informacyjnym

Rozumiemy oczywiście, że plany mogą ulec zmianie.

———————————————————————————————————————————————-