Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Plan lekcji

ŚRODA 1.04.

Klasa IA EW (A.V.) – online – 16.00-16.50 –1. grupa

EW (A.V.) – online – 17.00-17.50 –2. grupa

Klasa III SP

EW (E.F.) – online – 16.00-16.50

REL (o.M.N.) – online – 18.00 – 18.45

Klasa V SP

POL (M.B.) – online – 16.00 – 16.50

WOPgeog. (E.K.) – online – przeniesione na czwartek – 17.00 – 17.40

WOP (A.P.-L.) – online – 17.00 – 17.40

Klasa VIII SP- I LO 4l

POL (B.M.) – online – klasa VIII -16.30 – 17.10

– online – klasa I LO – 17.20 – 18.00

WOP (A.P.-L.) – przeniesione na piątek:

– online klasa ILO – 16.00 – 16.20

– online klasa VIII – 16.30 – 16.50

Klasa LO 3l

POL (D.H.G.) – online – klasa I LO 3-letnie 16.30 – 17.10

– online – klasa II i III LO – 17.15 – 17.55

WOP (A.P.-L.) – online – 18.10 – 18.50

WOP geog. (E.K.) – online – przeniesione na piątek 3.04.: 17.00 – 17.50 + 1 lekcja w formie przesłanych materiałów

CZWARTEK 2.04.

Klasa I B

EW (M.B.) – online 16.00 – 16.50 – (I grupa)

EW (M.B.) – online – 17.00 – 17.50 – (II grupa)

Klasa II SP

religia (o.M) – online – 15.00 – 15.50

EW (E.F.) – online – 16.00 – 16.50 – 1. grupa

EW (E.F.) – online – 17.00 – 17.50 – 2. grupa

Klasa IV SP

POL (M.I.) online – 16.00 – 16.40 (I grupa)

POL (M.I.) online – 16.50 – 17.30 (II grupa)

religia (o. Błażej) online – 17.40 – 18.20

WOP (A.P.-L.) online – 17.30 – 17.50 (I grupa)

WOP (A. P.-L.) online – 18.00 – 18.20 (II grupa)

REL (B. M ) online – 18.25 – 19.00 (materiały wysyłane do uczniów)

Klasa V SP

WOPgeog. (E.K.) – online – 17.00 – 17.40

Klasa VI SP

POL (D.H. G.) – online – 15.45 – 18.00 WOP

(A.P.-L.) – online – przeniesione na piątek o 17.00

Klasa VII SP

WOP (A.P.-L.) – online – 16.00 – 17.15

POL (M.I.) –– online – 17.45 – 18.50

PIĄTEK 3.04

Klasa VIII SP- I LO 4l

WOP (A.P.-L.) – online klasa ILO – 16.00 – 16.20

– online klasa VIII – 16.30 – 16.50

Klasa VI SP

WOP (A.P.-L.) – online –17.00-17.40

LO 3l

17.00 – 17.50 WOP geog. (E.K.)– online + 1 lekcja w formie przesłanych materiałów