Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Polskiej im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w oddziałach dziecięcych w roku szkolnym 2023/24.
Zainteresowani kandydaci są proszeni o składanie aplikacji pocztą mailową zawierających następujące dokumenty:

  • list motywacyjny i życiorys,
  • skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego*,
  • skan aktu nadania stopnia awansu zawodowego ( jeśli dotyczy).

*   Główny warunek: przygotowanie pedagogiczne.

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji
o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty należy przesłać na adres: sekretariat.praga@orpeg.pl
z tytułem:  „Konkurs na stanowisko …………..*”.

* podać nazwę stanowiska

w terminie:
 do 29 sierpnia 2023 r.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu: 

  1. Praca dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w oddziałach dziecięcych

*****************************************************************************************************************