Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

O szkole

O szkole

Szkoła Polska im. Św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze jest polską szkołą państwową. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.
Nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

System  nauczania

1)  Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania, tzn. uzupełnia wiedzę dzieci i młodzieży polskiej przebywającej poza granicami i uczęszczającej do lokalnych szkół  o treści z zakresu języka ojczystego, historii i geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie.

2)  W skład szkoły wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Liceum Ogólnokształcące.

3)  Lekcje odbywają się po południu w: środy i w czwartki (zależnie od klasy).
Niektóre klasy mają również zajęcia raz w miesiącu w soboty.

4)  Prowadzimy następujące zajęcia:

 • edukacja wczesnoszkolna (w klasach I-III),
 • język polski,
 • wiedza o Polsce (elementy historii i geografii Polski, wiedza o społeczeństwie),
 • oraz w wybranych klasach – religia.

5)  Do Szkoły Polskiej przyjmowane są :

 • Dzieci obywateli polskich czasowo przebywających bądź stale zamieszkujących za granicą,
 • w przypadku wolnych miejsc również dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi.

6)  Uczniowie realizują obowiązek szkolny w innej szkole (czeskiej, międzynarodowej itp.).

7)  Nauka w szkole jest bezpłatna.

8)  Uczeń, kończący naukę w danym roku, otrzymuje świadectwo według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty w Polsce.

9)  Uczniom przysługuje legitymacja szkolna, mająca wartość na terenie Polski.

Dodatkowe zajęcia

Dla zainteresowanych w szkole odbywają się również:

 • zajęcia religii – bezpłatne
 • Zajęcia zerówki – odpłatne, organizowane przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.

Dodatkowa działalność szkoły

Współpracujemy z polskimi i polonijnymi placówkami: przede wszystkim z Ambasadą Polską w Pradze, Instytutem Polskim w Pradze, stowarzyszeniem polskich rodzin w Pradze Trampolina, z Klubem Polskim oraz z polską parafią.

Obchodzimy polskie święta państwowe.
Organizujemy uroczystości z okazji polskich świąt państwowych, spotkania z polskimi pisarzami, konkursy poetyckie, ortograficzne, czytelnicze itp.

Najważniejszym szkolnym wydarzeniem jest odbywający się co roku „Dzień Polski“ , uroczystość poświęcona Polsce: wielkim Polakom, polskim regionom i tradycjom. Organizujemy tradycyjne spotkania: szkolną Wigilię, Jasełka, szkolną Wielkanoc, ślubowanie klasy pierwszej, Dzień Mamy i Taty. zabawy: Andrzejki, Bal Karnawałowy, wycieczki.

Bal Karnawałowy organizowany przez szkołę jest największą imprezą organizowaną dla dzieci czeskiej Polonii w Ambasadzie RP w Pradze. Wspólnie ze stowarzyszeniem Trampolina organizujemy w ogrodach Ambasady Dzień Rodziny dla dzieci całej praskiej Polonii.

Współpraca z rodzicami

Przy szkole działają:

 • Rada Rodziców,
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.