Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Historia szkoły

 

HISTORIA POLSKIEJ SZKOŁY PRZY AMBASADZIE RP W PRADZE

Polska Szkoła im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze jest jedną z kilkudziesięciu placówek tego typu za granicami kraju.

Powstała w 1970 roku dla potrzeb dzieci Polaków tymczasowo przebywających w Czechach. Przez 17 lat nauka odbywała się w systemie uzupełniającym i konsultacyjnym. Uczono popołudniami (dwa razy w tygodniu) oraz w soboty języka polskiego, historii i geografii Polski oraz matematyki, program z innych przedmiotów dzieci realizowały w szkołach czeskich.

W związku z dużą ilością dzieci (150) i ogromnym zainteresowaniem szkoła w roku 1987 zmieniła charakter i stała się szkołą z pełnym programem nauczania. Od tej pory nauczanie obejmuje wszystkie przedmioty, tak jak w kraju.

W 1999 roku w związku z reformą systemu edukacji Szkołę przekształcono w Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Pradze. Utworzono:

– 6 – letnią Szkołę Podstawową

– 3 – letnie Gimnazjum

– 3 – letnie Liceum

W 2001 roku szkole nadano imię św. Jadwigi. Ze względu na zmniejszającą się od kilku lat liczbę uczniów w 2002 roku cofnięto etat dyrektora szkoły i utworzono stanowisko kierownika szkoły a nazwę placówki zmieniono na: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze. Zmiana nazwy nie pociągnęła za sobą zmian w organizacji, celach i zadaniach szkoły.

W związku z wejściem Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej do Czech znowu zaczęli napływać Polacy. Powyższa zmiana korzystnie wpłynęła na liczbę uczniów uczęszczających do naszej szkoły.

Od roku szkolnego 2010/2011 Szkoła realizuje wyłącznie uzupełniający plan nauczania.

Zgodnie z reformą w 2017 r. stopniowo wygaszono Gimnazjum. Szkołę tworzą:

– 8 – letnia Szkoła Podstawową

– 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące

oraz w okresie przejściowym: 3 – letnie Liceum Ogólnokształcące.

We wrześniu 2019 r. Szkolny Punkt Konsultacyjny im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze oficjalnie zmienił nazwę na Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze.

Kierownik szkoły: Agata Vlasáková