Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Grono pedagogiczne

 –  mgr Anna Pokrupová-Lulla – p.o. dyrektor szkoły; wiedza o Polsce; biblioteka

–   mgr Maria Bornus – edukacja wczesnoszkolna; biblioteka

–   Izabela Gojko – edukacja wczesnoszkolna

–  mgr Elżbieta Krejči – wiedza o Polsce

–  dr Andrzej Magala – język polski

–   mgr Beata Mocová – język polski

–  mgr Anna Musil Nachman – język polski

–  mgr Katarzyna Organiściuk – edukacja w oddziałach dziecięcych

–   mgr Małgorzata Ptáčníková– język polski

–  Anna Waszkiewicz – pomoc w oddziałach dziecięcych