Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Grono pedagogiczne

Grono nauczycielskie   

–   Agata Vlasáková – kierownik szkoły, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

–   Maria Bornus – edukacja wczesnoszkolna

–   Ewelina Liwska- edukacja wczesnoszkolna

–   Beata Mocová – język polski

–   Małgorzata Indzińska– język polski

–   Dorota Hejna Gierczyk – język polski

–   Anna Pokrupova – Lulla – wiedza o Polsce

–   Hieronim Kaczmarczyk – religia

–   Błażej Matusiak – religia.