Szkolne Jasełka.

Ledwo zamknęły się drzwi za autorem książek dla dzieci Pawłem Beręsewiczem i Mikołajem, Pragę otuliła śnieżna pierzyna przypominająca, że Boże Narodzenie mamy za pasem.
Z tej okazji młodsze klasy szkoły podstawowej przygotowały w warunkach zgoła partyzanckich – z powodu zwykłej o tej porze roku znacznej fluktuacji potencjalnych artystów – misteria jasełkowe pod kierownictwem pani Marii Bornus pełniącej rolę reżyserki, inspicjentki, wodzireja oraz primadonny, podczas kiedy pani Ewelina Fialová zajmowała się stroną techniczną oprawy muzyczno dźwiękowej.
Jasełka były zaprezentowane całej szkole i rodzicom 14 i 15 grudnia 2022 r. Bardzo udane kulisy podobnie jak i zastawione wiktuałami stoły były dziełem rodziców klas czwartych A i B SP. Zaangażowanie organizatorów i zapał występujących oraz bogactwo kostiumów i rekwizytów zadecydowało o niewątpliwym sukcesie tych szczególnych widowisk. Jasełka zakończono wspólnym śpiewaniem kolęd i łamaniem się opłatkiem, przyniesionym przez ojca Macieja.
Do domów rozchodziliśmy się życząc sobie pogodnych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, ale przede wszystkim, aby ten rok nadchodzący był rokiem pokoju.