Październik pod hasłem książek i biblioteki.

Październik już tradycyjnie upływa pod hasłem książek i bibliotek zwłaszcza tych szkolnych. W tym roku nasza szkoła w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przygotowała dla dzieci i młodzieży kilka akcji ogólnoszkolnych oraz szereg tematycznych zajęć dydaktycznych zrealizowanych w poszczególnych klasach.

Na początku października ogłoszono konkurs czytelniczy dla trzech kategorii wiekowych. Najmłodsi uczestnicy z klas 0-3 mieli wykonać rysunek ilustrujący bohatera przeczytanej książki; zadaniem dla starszych był opis ostatnio poznanej lektury. Uczniowie klasy 7 i 8 oraz licealiści mieli zmierzyć swe siły w sztuce pisania recenzji.

15.10. 22 na korytarzu szkolnym miał miejsce „bazarek”, czyli okazja do sprzedania, kupienia lub wymiany książek.
Natomiast w dniach 18 i 19.10.22 na przedłużonej dużej przerwie pani dyrektor przypomniała uczniom o wspomnianym powyżej konkursie czytelniczym jak również o corocznie organizowanym konkursie na najlepszego i najgorszego czytelnika. Następnie p. dyrektor zwróciła uwagę na wystawioną skrzynkę spełnionych marzeń czytelnika, do której uczniowie i nauczyciele mogą wrzucać karteczki z tytułem i autorem pozycji, które by było warto zakupić do biblioteki szkolnej.
Przypomniała również o stałej ekspozycji ciekawych książek z naszej biblioteki prezentowanej na stołach na korytarzu wyjaśniając zarazem sposób ich wypożyczania i zwrotu.
W klasach wszyscy nauczyciele języka polskiego dyskutowali z uczniami na temat przeczytanych książek. W niektórych klasach czytano fragmenty ulubionych pozycji:
 

…. w innych popuszczano cugle fantazji przy tworzeniu własnych zakładek do książek

lub zastanawiano się nad posłaniem bibliotek a w niektórych nawet wirtualnie zaglądano do najpiękniejszych z nich

Nigdzie nie zapomniano o zasadach korzystania z biblioteki oraz zachęcaniu do czytania, czemu miały również służyć zabawy w promotorów swoich ulubionych książek, w których chętni zachęcali i przekonywali rówieśników do ich przeczytania