Występ naszych uczniów na Dniu Polskim organizowanym przez Instytut Polski w Pradze.

4 czerwca odbył się w ogrodach Ambasady Dzień Polski organizowany przez Instytut Polski w Pradze i partnerów z polskich samorządów.

Nasi uczniowie zaprezentowali  poloneza: