Aktualności

AKTUALNOŚCI
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze
zatrudni na rok szkolny 2017 / 2018 nauczycieli:

1) edukacji wczesnoszkolnej (w niepełnym wymiarze czasu pracy : 4/26),
2) bibliotekarza (w niepełnym wymiarze czasu pracy : 3/36),
3) nauczyciela wiedzy o Polsce (w niepełnym wymiarze pracy 2/26).